Praktijkgebieden

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht heeft vele aspecten, zowel op emotioneel, juridisch en fiscaal gebied. Wat komt er kijken bij een echtscheiding, gezag en omgang met uw kinderen, alimentatie, verdeling huwelijksgemeenschap. Of bij een naamswijziging, curatele of adoptie? Wij bekijken met u wat uw mogelijkheden zijn.

Strafrecht/jeugdrecht

Wat staat u te wachten als u wordt verdacht van een misdrijf? Of als uw minderjarig kind is aangehouden en in verzekering gesteld? Hoe krijgt u uw rijbewijs terug als dit is ingevorderd? Maar ook in kwesties van bijvoorbeeld overtreding van de milieuwetgeving staan wij u bij.

Ondernemingsrecht / incasso’s

Dit onderdeel betreft onder meer het aanhangig maken van een procedure bij de rechtbank ter zake van uw vordering jegens derden c.q. verweer te voeren. Het opstellen en beoordelen van voorwaarden.

Handige links

Arbeidsrecht/sociaal verzekeringsrecht

Het kan een ieder overkomen: plotseling wordt u door uw werkgever ontslagen. Hoe zit het met uw loon, heeft u recht op een vergoeding, komt uw WW-uitkering in gevaar? Sociaal zekerheidsrecht betreft rechten en verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, conflicten met UWV en Sociale Dienst o.a. over uitkeringen WAO, WW en WWB. Voorts wat voor consequentie heeft een concurrentiebeding? Wat te doen bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst, opstellen van een beëindigingsovereenkomst.

Huurrecht

Wat zijn de rechten en verplichtingen van een huurder of verhuurder? Kan de huurovereenkomst worden beëindigd? Wat te doen bij overlast-situaties?

Bestuursrecht

U bent het niet eens met een besluit van de overheid, bijvoorbeeld uw gemeente weigert u een bouwvergunning af te geven of een bijstandsuitkering te verlenen, of uw UWV-uitkering wordt ingetrokken. Wij adviseren u bij het opstellen van een bezwaarschrift en bij een eventuele beroeps-procedure.